Popular Posts

(新竹地區已額滿)[2016 Blossomy 法式典雅]

Read Article →
(拍照區+相本桌示意圖) (拍照區結合相本桌 實景圖) (收禮桌 實景圖) (相本桌 實景圖) Blossomy法式典雅 專案: 佈置元素:手繪花朵、木桌、燭台、迷你candy bar、冠軍盃、杯子花、白瓷花器.......
張貼者: : 轉圈圈,玩花玩佈置
0 Comments

(新竹區已額滿)[2016COUNTRY 鄉村風V2]

Read Article →
(拍照區 示意圖) 【拍照區實景圖】 【拍照區水泥牆背板實景圖】 【相簿桌實景圖】 【收禮桌實景圖】 country  鄉村 風V2 專案: 佈置元素:木紋背板、木頭、...
張貼者: : 轉圈圈,玩花玩佈置
0 Comments